Charakteristika firmy

Firma PNcontrol.cz nabízí komplexní služby v oblasti měření a regulace, silové elektroinstalace a slaboproudých systémů. Jsme profesionální firmou zaměřenou na náročného zákazníka, který vyžaduje a oceňuje vysokou úroveň služeb a sortimentu.Stěžejní oblasti působení

Firma zabezpečuje komplexní řešení záměrů zákazníků formou finálních dodávek nebo jako subdodavatel. Mezi hlavní odvětví naší společnosti patří řízení technologií budov, vzduchotechnických zařízení, zdrojů tepla, kotelen, výměníkových stanic, zdrojů chladu, větrání a klimatizace.

Našimi obchodními partnery jsou koncoví uživatelé, stavební firmy, dodavatelé souborů vytápění budov a vzduchotechniky.

Zajišťujeme dodávky a montáž všech komponent souvisejících s realizací zakázky ve spolupráci s firmami, které jsou garantem jejich vysoké kvality. Spolu s předáním zařízení do provozu je provedeno zaškolení obsluhy, předána technická dokumentace a podmínky záručního a pozáručního servisu. Při realizaci zakázek na bázi řídicích systémů firma preferuje český řídicí systém Tecomat kolínské firmy TECO a.s., DOMAT Control, Delta Controls, SAUTER.

K řídicím systémům je nabízena široká škála zobrazovacích a ovládacích panelů operátora. Při tvorbě programového vybavení jsou využívány a aplikovány nejnovější poznatky z oblasti teorie řízení. Dle přání zákazníka firma zabezpečuje vizualizaci řízené technologie, včetně dokumentace a archivace naměřených dat.Zajišťuje komplexní dodávky na klíč v oblastech

  • • měření a regulace technologických zařízení budov – VZT, výměníkové stanice, chlazení
  • • řízení vytápění a větrání budov
  • • sledování a záznam odběru energií
  • • silové elektroinstalace
  • • záruční a pozáruční servis
  • • revize elektrických zařízení a hromosvodů
  • • realizace kabelových tras
  • • outsourcing v monitoringu TZB
  • • instalace EZS, EPS, CCTV